..........เตือนภัย-ศัตรูพืช..........

ประจำเดือนสิงหาคม 2559
เตือนภัยเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลระบาด
เตือนเพลี้ยไฟ
ประชาสัมพันธ์ศัตรูพืชระบาด