นางสาวโชตนา ลิ่มสอน
เกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญข้อมูลสถาบันกลุ่มเกษตรกร

กรมสรรพากร 
กระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลาง 
สำนักงบประมาณ 
สำนักนายกรัฐมนตรี 
สำนักงาน ก.พ. 
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

หนังสือพิมพ์

-ไทยรัฐ - ผู้จัดการ 
มติชน เดลินิวส์ 
ข่าวสด - ไทยโพสต์
แนวหน้า 
กรุงเทพธุรกิจ 
คม ชัด ลึก - สยามรัฐ 
บ้านเมือง 
ฐานเศรษฐกิจ 
เสรีรายวัน 


ข่าวประชาสัมพันธ์

ประจำเดือน ตุลาคม 2562วันที่ 4 ตุลาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ จัดเวทีประชาคมผู้ปลูกข้าวนาปี ปี2562 ณ ตำบลยี่ล้น และตำบลม่วงเตี้ย อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง


 วันที่ 7 ตุลาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ จัดเวทีประชาคมผู้ปลูกข้าวนาปี ปี2562 ณ ตำบลตลาดใหม่ และตำบลหลักแก้ว อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทองวันที่ 13 ตุลาคม 2562 นางสาวโชตนา ลิ่มสอน เกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ ร่วมกิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมีกิจกรรมดังนี้
1. ร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม ณ หอประชุมอำเภอวิเศษชัยชาญ
2. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ หอประชุมอำเภอวิเศษชัยชาญ
3. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ ณ บริเวณอนุสาวรีย์นายดอก นายทองแก้ว อำเภอวิเศษชัยชาญ
4. ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อำเภอวิเศษชัยชาญ
โดยมีนายปริญญา เขมะชิต นายอำเภอวิเศษชัยชาญ เป็นประธานในพิธี

 

 

วันที่ 17 ตุลาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ นำโดยนางสาวโชตนา ลิ่มสอน เกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ พร้อมเจ้าหน้า ลงพื้นที่จัดทำสื่อวิดีทัศน์ การลดต้นทุนการทำนา การปลูกข้าวสวนตอ ของนายฉลอง คล้ายสังวาลย์ เกษตรกร ตำบลห้วยคันแหลน เพื่อเผยแพร่แก่หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอ่างทอง ณ หมู่ 5 ตำบลหัวคันแหลน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

 วันที่ 18 ตุลาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ พร้อมเจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชน ร่วมปรับภูมิทัศน์ และทำความสะอาดรอบสำนักงาน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

 

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

เดือนตุลาคม2561

เดือนพฤศจิกายน2561

เดือนธันวาคม2561

เดือนมกราคม 2562

เดือนกุมภาพันธ์ 2562

ไตรมาส 1-2ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง

ไตรมาส 3ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง

ไตรมาส 4 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วิสาหกิจชุมชน สามารถมาขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อย (SMEs) ได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือสามารถขึ้นทะเบียนได้ที่ www.sme.go.th

กลุ่มวิสาหกิจจักสานหวาย ตำบลศาลเจ้าโรงทอง กลุ่มกะลาบ้าน ตำบลท่าช้าง กลุ่มจักสานบ้านตลาดใหม่ ตำบลตลาดใหม่ กลุ่มวิสาหกิจจักสานผักตบชวา เทศบาลบางจัก กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจักสานบ้านตลาดใหม่ ตำบลตลาดใหม่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวีรไทย ตำบลไผ่จำศีล กลุ่มสตรีอาชีพศิลปะประดิษฐ์ ตำบลตลาดใหม่