นายสนอง พ่วงดี
เกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญข้อมูลสถาบันกลุ่มเกษตรกร

กรมสรรพากร 
กระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลาง 
สำนักงบประมาณ 
สำนักนายกรัฐมนตรี 
สำนักงาน ก.พ. 
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

หนังสือพิมพ์

-ไทยรัฐ - ผู้จัดการ 
มติชน เดลินิวส์ 
ข่าวสด - ไทยโพสต์
แนวหน้า 
กรุงเทพธุรกิจ 
คม ชัด ลึก - สยามรัฐ 
บ้านเมือง 
ฐานเศรษฐกิจ 
เสรีรายวัน 


ข่าวประชาสัมพันธ์

ประจำเดือน กันยายน 2560
วันที่ 14 กันยายน 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง จัดประชุมชี้แจงขั้นตอนและติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มองค์กรเกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน รวมทั้งมีการจัดแสดงสินค้าของกลุ่มองค์กรเกษตรกร โดยนายสมพิศ พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทอง ได้สรุปผลการดำเนินงานของโครงการ ณ หอประชุมอำเภอวิเศษชัยชาญ มีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 320 ราย


 


วันที่ 15 กันยายน 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง จัดประชุมชี้แจงขั้นตอนและติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มองค์กรเกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน รวมทั้งมีการจัดแสดงสินค้าของกลุ่มองค์กรเกษตรกร โดยนายสมพิศ พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทอง ได้สรุปผลการดำเนินงานของโครงการ ณ หอประชุมอำเภอวิเศษชัยชาญ มีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 330 รายวันที่ 18 กันยายน 2560 นายสนอง พ่วงดี เกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ ออกสำรวจพื้นที่เกษตรกรเข้าร่วมโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มมาตรฐานอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพโดยเป็น ครัวสุขภาพเพื่อมหานคร ณ ตำบลหลักแก้ว อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง


 

     

วันที่ 19 กันยายน 2560 นายสนอง พ่วงดี เกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ ออกสำรวจพื้นที่เกษตรกรเข้าร่วมโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มมาตรฐานอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพโดยเป็น ครัวสุขภาพเพื่อมหานคร ณ ตำบลสาวร้องไห้ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

 


วันที่ 20 กันยายน 2560 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ ออกสำรวจพื้นที่เกษตรกรเข้าร่วมโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มมาตรฐานอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพโดยเป็น ครัวสุขภาพเพื่อมหานคร ภายในอำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

 

วิสาหกิจชุมชน สามารถมาขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อย (SMEs) ได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือสามารถขึ้นทะเบียนได้ที่ www.sme.go.th

กลุ่มวิสาหกิจจักสานหวาย ตำบลศาลเจ้าโรงทอง กลุ่มกะลาบ้าน ตำบลท่าช้าง กลุ่มจักสานบ้านตลาดใหม่ ตำบลตลาดใหม่ กลุ่มวิสาหกิจจักสานผักตบชวา เทศบาลบางจัก กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจักสานบ้านตลาดใหม่ ตำบลตลาดใหม่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวีรไทย ตำบลไผ่จำศีล กลุ่มสตรีอาชีพศิลปะประดิษฐ์ ตำบลตลาดใหม่